نمایش 1–24 از 68 نتیجه

نمایش 9 24 36

لاستیک جی تی سایز 215/45R17 مدل GITICOMFORT 228 V1

سایز: 215/45R17 سال ساخت: 2021 برند: جی تی آج: GITICOMFORT 228 V1 محصول: چین کد سرعت: 0 کد وزن تحمل: 0

لاستیک جی تی سایز 245/45R18 مدل GITISPORT S1

سایز: 245/45R18 سال ساخت: 2021 برند: جی تی آج: GITISPORT S1 محصول: چین کد سرعت: 0 کد وزن تحمل: 0

لاستیک جی تی سایز 225/45R18 مدل GITISPORT S1

سایز: 225/45R18 سال ساخت: 2021 برند: جی تی آج: GITISPORT S1 محصول: چین کد سرعت: 0 کد وزن تحمل: 0

لاستیک تراینگل سایز 235/45R18 مدل TH201

سایز: 235/45R18 سال ساخت: 2021 برند: تراینگل آج: TH201 محصول: چین کد سرعت: Y کد وزن تحمل: 98

لاستیک تراینگل سایز 245/45R18 مدل TH201

سایز: 245/45R18 سال ساخت: 2021 برند: تراینگل آج: TH201 محصول: چین کد سرعت: Y کد وزن تحمل: 100

لاستیک تراینگل سایز 225/45R18 مدل TR918

سایز: 225/45R18 سال ساخت: 2021 برند: تراینگل آج: TR918 محصول: چین کد سرعت: V کد وزن تحمل: 85

لاستیک تراینگل سایز 235/45R18 مدل TH201

سایز: 235/45R18 سال ساخت: 2021 برند: تراینگل آج: TH201 محصول: چین کد سرعت: Y کد وزن تحمل: 98

لاستیک تراینگل سایز 235/45R17 مدل TH201

سایز: 235/45R17 سال ساخت: 2021 برند: تراینگل آج: TH201 محصول: چین کد سرعت: Y کد وزن تحمل: 97

لاستیک تراینگل سایز 245/45R17 مدل TH201

سایز: 245/45R17 سال ساخت: 2021 برند: تراینگل آج: TH201 محصول: چین کد سرعت: Y کد وزن تحمل: 99

لاستیک تراینگل سایز 225/45R17 مدل TR967

سایز: 225/45R17 سال ساخت: 2021 برند: تراینگل آج: TR967 محصول: چین کد سرعت: W کد وزن تحمل: 91

لاستیک تراینگل سایز 225/45R17 مدل TH201

سایز: 225/45R17 سال ساخت: 2021 برند: تراینگل آج: TH201 محصول: چین کد سرعت: W کد وزن تحمل: 94

لاستیک تراینگل سایز 235/45R18 مدل TH201

سایز: 235/45R18 سال ساخت: 2021 برند: تراینگل آج: TH201 محصول: چین کد سرعت: Y کد وزن تحمل: 98

لاستیک تراینگل سایز 225/45R17 مدل TH201

سایز: 225/45R17 سال ساخت: 2021 برند: تراینگل آج: TH201 محصول: چین کد سرعت: Y کد وزن تحمل: 94

لاستیک تراینگل سایز 245/45R18 مدل TH201

سایز: 245/45R18 سال ساخت: 2021 برند: تراینگل آج: TH201 محصول: چین کد سرعت: Y کد وزن تحمل: 100

لاستیک تراینگل سایز 215/45R17 مدل TH201

سایز: 215/45R17 سال ساخت: 2021 برند: تراینگل آج: TH201 محصول: چین کد سرعت: Y کد وزن تحمل: 91

لاستیک تراینگل سایز 245/45R19 مدل TH201

سایز: 245/45R19 سال ساخت: 2021 برند: تراینگل آج: TH201 محصول: چین کد سرعت: Y کد وزن تحمل: 102

لاستیک تراینگل سایز 275/35R20 مدل TH201

سایز: 275/45R20 سال ساخت: 2021 برند: تراینگل آج: TH201 محصول: چین کد سرعت: Y کد وزن تحمل: 102

لاستیک تراینگل سایز 225/45R18 مدل TH201

سایز: 225/45R18 سال ساخت: 2021 برند: تراینگل آج: TH201 محصول: چین کد سرعت: Y کد وزن تحمل: 95

لاستیک هانکوک سایز 225/45ZR18 مدل Ventus V12 evo2 (K130)

سایز: 225/45ZR18 سال ساخت: 2021 برند: هانکوک آج: Ventus V12 evo2 (K130) محصول: کره کد سرعت: Y کد وزن تحمل: 95

لاستیک هانکوک سایز 245/45R18 مدل VENTUS PRIME2 (K115)

سایز: 245/45R18 سال ساخت: 2021 برند: هانکوک آج: VENTUS PRIME2 (K115) محصول: کره کد سرعت: V کد وزن تحمل: 96

لاستیک هانکوک سایز 225/45R18 مدل OPTIMO K415

سایز: 225/45R18 سال ساخت: 2021 برند: هانکوک آج: OPTIMO K415 محصول: کره کد سرعت: V کد وزن تحمل: 91

لاستیک هانکوک سایز 225/45R18 مدل VENTUS PRIME2 (K115)

سایز: 225/45R18 سال ساخت: 2021 برند: هانکوک آج: VENTUS PRIME2 (K115) محصول: کره کد سرعت: V کد وزن تحمل: 95

لاستیک هانکوک سایز 215/45R17 مدل VENTUS PRIME2 (K115)

سایز: 215/45R17 سال ساخت: 2021 برند: هانکوک آج: VENTUS PRIME2 (K115) محصول: کره کد سرعت: H کد وزن تحمل: 97

لاستیک هانکوک سایز 225/45R19 مدل Optimo K416

سایز: 225/45R19 سال ساخت: 2021 برند: هانکوک آج: Optimo K416 محصول: کره کد سرعت: 0 کد وزن تحمل: 0