ایران تایر

نمایش 1–24 از 46 نتیجه

نمایش 9 24 36

لاستیک ایران تایر مدل IT65 (SPANTA) 8PR

 • سایز: 195R14
 • سال ساخت: 2021
 • برند: ایران تایر
 • آج: IT65 (SPANTA) 8PR
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: R
 • کد تحمل وزن: 104/106

لاستیک ایران تایر مدل IT20 (SERANZA)

 • سایز: 175/70R13
 • سال ساخت: 2021
 • برند: ایران تایر
 • آج: IT20 (SERANZA)
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: H
 • کد تحمل وزن: 82

لاستیک ایران تایر مدل IT70 (MERSANA)

 • سایز: 185/60R14
 • سال ساخت: 2021
 • برند: ایران تایر
 • آج: IT70 (MERSANA)
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: H
 • کد تحمل وزن: 82

لاستیک ایران تایرمدل IT50 (RONIKA)

 • سایز: 205/55R16
 • سال ساخت: 2021
 • برند: ایران تایر
 • آج: IT50 (RONIKA)
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: V
 • کد تحمل وزن: 91

لاستیک ایران تایر مدل IT35 (KARENA)

 • سایز: 185/65R14
 • سال ساخت: 2021
 • برند: ایران تایر
 • آج: IT35 (KARENA)
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: H
 • کد تحمل وزن: 86

لاستیک ایران تایر مدل IT44 10PR

 • سایز: 14/9-24
 • سال ساخت: 2021
 • برند: ایران تایر
 • آج: IT44 10PR
 • محصول: ایران
 • کد سرعت:
 • کد تحمل وزن:

لاستیک ایران تایر مدل IT70 (MERSANA)

 • سایز: 195/65R15
 • سال ساخت: 2021
 • برند: ایران تایر
 • آج: IT70 (MERSANA)
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: H
 • کد تحمل وزن: 91

لاستیک ایران تایر مدل IT50 (RONIKA)

 • سایز: 205/60R15
 • سال ساخت: 2021
 • برند: ایران تایر
 • آج: IT50 (RONIKA)
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: H
 • کد تحمل وزن: 91

لاستیک ایران تایر مدل IT50 (RONIKA)

 • سایز: 205/60R14
 • سال ساخت: 2021
 • برند: ایران تایر
 • آج: IT50 (RONIKA)
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: H
 • کد تحمل وزن: 88

لاستیک ایران تایر مدل IT15 (STANZA)

 • سایز: 175/70R13
 • سال ساخت: 2021
 • برند: ایران تایر
 • آج: IT15 (STANZA)
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: H
 • کد تحمل وزن: 82

لاستیک ایران تایر مدل IT25 (SARINA)

 • سایز: 175/60R13
 • سال ساخت: 2021
 • برند: ایران تایر
 • آج: IT25 (SARINA)
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: H
 • کد تحمل وزن: 77

لاستیک ایران تایر مدل IT16 (ADRINA)

 • سایز: 165/80R13
 • سال ساخت: 2021
 • برند: ایران تایر
 • آج: IT16 (ADRINA)
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: T
 • کد تحمل وزن: 83

لاستیک ایران تایر مدل IT16 (ADRINA)

 • سایز: 165/65R13
 • سال ساخت: 2021
 • برند: ایران تایر
 • آج: IT16 (ADRINA)
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: T
 • کد تحمل وزن: 77

لاستیک ایران تایر مدل IT15 (STANZA)

 • سایز: 165/65R13
 • سال ساخت: 2021
 • برند: ایران تایر
 • آج: IT15 (STANZA)
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: T
 • کد تحمل وزن: 77

لاستیک ایران تایر مدل IT60 (ROXANA)

 • سایز:185/65R14
 • سال ساخت: 2021
 • برند: ایران تایر
 • آج: IT60 (ROXANA)
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: H
 • کد تحمل وزن: 86

لاستیک ایران تایر مدل IT4000

 • سایز: 18.4/15-30
 • سال ساخت: 2020
 • برند: ایران تایر
 • آج: IT4000
 • محصول: ایران
 • کد سرعت:
 • کد تحمل وزن:

لاستیک ایران تایر مدل گلسار 14لایه

 • سایز: 14.00-24
 • سال ساخت: 2020
 • برند: ایران تایر
 • آج: گلسار 14لایه
 • محصول: ایران
 • کد سرعت:
 • کد تحمل وزن:

لاستیک ایران تایر مدل گلکار 10لایه

 • سایز: 14-38
 • سال ساخت: 2020
 • برند: ایران تایر
 • آج: گلکار 10لایه
 • محصول: ایران
 • کد سرعت:
 • کد تحمل وزن:

لاستیک ایران تایر مدل IT16 (ADRINA)

 • سایز: 165/80R13
 • سال ساخت: 2020
 • برند: ایران تایر
 • آج: IT16 (ADRINA)
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: T
 • کد تحمل وزن: 83

لاستیک ایران تایر مدل IT44 8PR (TOUSKA)

 • سایز: 12/4-24
 • سال ساخت: 2020
 • برند: ایران تایر
 • آج: IT44 8PR (TOUSKA)
 • محصول: ایران
 • کد سرعت:
 • کد تحمل وزن:

لاستیک ایران تایرمدل IT40

 • سایز: 20/5-25
 • سال ساخت: 2020
 • برند: ایران تایر
 • آج: IT40
 • محصول: ایران
 • کد سرعت:
 • کد تحمل وزن:

لاستیک ایران تایر مدل IT70 (MERSANA)

 • سایز: 195/65R15
 • سال ساخت: 2020
 • برند: ایران تایر
 • آج: IT70 (MERSANA)
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: H
 • کد تحمل وزن: 91

لاستیک ایران تایر مدل IT50 (RONIKA)

 • سایز: 205/55R16
 • سال ساخت: 2020
 • برند: ایران تایر
 • آج: IT50 (RONIKA)
 • محصول: ایران
 • کد سرعت:
 • کد تحمل وزن:

لاستیک ایران تایر مدل IT60 (ROXANA)

 • سایز: 185/65R14
 • سال ساخت: 2020
 • برند: ایران تایر
 • آج: IT60 (ROXANA)
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: H
 • کد تحمل وزن: 86