کویر تایر

نمایش 1–24 از 60 نتیجه

نمایش 9 24 36

لاستیک کویر تایر مدل KB۵۵

 • سایز: ۲۰۵/۵۵R۱۶
 • سال ساخت: 2021
 • برند: کویر تایر
 • آج: KB۵۵
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: V
 • کد تحمل وزن: 91

لاستیک کویر تایر مدل TONDAR(KB۷۷)

 • سایز: ۲۰۵/۶۰R۱۵
 • سال ساخت: 2021
 • برند: کویر تایر
 • آج: TONDAR(KB۷۷)
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: H
 • کد تحمل وزن: 91

لاستیک کویر تایر مدل PERFECT(KB۲۷)

 • سایز: ۱۸۵/۶۵R۱۵
 • سال ساخت: 2021
 • برند: کویر تایر
 • آج: PERFECT(KB۲۷)
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: H
 • کد تحمل وزن: 88

لاستیک کویر تایر مدل TONDAR(KB۷۷)

 • سایز: ۲۰۵/۶۰R۱۴
 • سال ساخت: 2021
 • برند: کویر تایر
 • آج: TONDAR(KB۷۷)
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: H
 • کد تحمل وزن: 88

لاستیک کویر تایر مدل KB۶۰۰

 • سایز: ۱۹۵/۸۰R۱۴
 • سال ساخت: 2021
 • برند: کویر تایر
 • آج: KB۶۰۰
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: P
 • کد تحمل وزن: ۱۰۴/۱۰۶

لاستیک کویر تایر مدل STRONG (KB۲۲)

 • سایز: ۱۸۵/۶۵R۱۴
 • سال ساخت: 2021
 • برند: کویر تایر
 • آج: STRONG (KB۲۲)
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: H
 • کد تحمل وزن: 86

لاستیک کویر تایر مدل FLEXIBLE (KB۸۸)

 • سایز: ۱۸۵/۶۰R۱۴
 • سال ساخت: 2021
 • برند: کویر تایر
 • آج: FLEXIBLE (KB۸۸)
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: H
 • کد تحمل وزن: 82

لاستیک کویر تایر مدل KB۳۶

 • سایز: ۱۷۵/۷۰R۱۳
 • سال ساخت: 2021
 • برند: کویر تایر
 • آج: KB۳۶
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: H
 • کد تحمل وزن: 82

لاستیک کویر تایر مدل KB۲۰۰۰

 • سایز: ۱۷۵/۶۰R۱۳
 • سال ساخت: 2021
 • برند: کویر تایر
 • آج: KB۲۰۰۰
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: H
 • کد تحمل وزن: 77

لاستیک کویر تایر مدل SMART(KB۲۶)

 • سایز: ۱۶۵/۶۵R۱۳
 • سال ساخت: 2021
 • برند: کویر تایر
 • آج: SMART(KB۲۶)
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: T
 • کد تحمل وزن: 77

لاستیک کویر تایر مدل ELEGANCE(KB۱۲)

 • سایز: ۱۶۵/۶۵R۱۳
 • سال ساخت: 2020
 • برند: کویر تایر
 • آج: ELEGANCE(KB۱۲)
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: T
 • کد تحمل وزن: 77

لاستیک کویر تایر مدل STELLA(KB۱۴)

 • سایز: ۱۷۵/۷۰R۱۳
 • سال ساخت: 2020
 • برند: کویر تایر
 • آج: STELLA(KB۱۴)
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: H
 • کد تحمل وزن: 82

لاستیک کویر تایر مدل COMFORT(KB۱۶)

 • سایز: ۱۶۵/۶۵R۱۳
 • سال ساخت: 2020
 • برند: کویر تایر
 • آج: COMFORT(KB۱۶)
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: T
 • کد تحمل وزن: 77

لاستیک کویر تایر مدل KB۷۰۰

 • سایز: ۲۳۵/۶۰R۱۸
 • سال ساخت: 2020
 • برند: کویر تایر
 • آج: KB۷۰۰
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: H
 • کد تحمل وزن: 103

لاستیک کویر تایر مدل KB۵۰۰

 • سایز: ۲۲۵/۵۵R۱۸
 • سال ساخت: 2020
 • برند: کویر تایر
 • آج: KB۵۰۰
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: V
 • کد تحمل وزن: 98

لاستیک کویر تایر مدل KB۲۰۰

 • سایز: ۲۱۵/۴۵R۱۸
 • سال ساخت: 2020
 • برند: کویر تایر
 • آج: KB۲۰۰
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: W
 • کد تحمل وزن: 93

لاستیک کویر تایر مدل KB۶۶

 • سایز: ۲۱۵/۶۰R۱۷
 • سال ساخت: 2020
 • برند: کویر تایر
 • آج: KB۶۶
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: H
 • کد تحمل وزن: 96

لاستیک کویر تایر مدل KB۵۵

 • سایز: ۲۰۵/۵۵R۱۶
 • سال ساخت: 2020
 • برند: کویر تایر
 • آج: KB۵۵
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: V
 • کد تحمل وزن: 91

لاستیک کویر تایر مدل TONDAR(KB۷۷)

 • سایز: ۲۰۵/۶۰R۱۵
 • سال ساخت: 2020
 • برند: کویر تایر
 • آج: TONDAR(KB۷۷)
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: H
 • کد تحمل وزن: 91

لاستیک کویر تایر مدل TONDAR(KB۷۷)

 • سایز: ۲۰۵/۶۰R۱۴
 • سال ساخت: 2020
 • برند: کویر تایر
 • آج: TONDAR(KB۷۷)
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: H
 • کد تحمل وزن: 88

لاستیک کویر تایر مدل EXTRA(KB۳۳)

 • سایز: ۱۹۵/۶۰R۱۵
 • سال ساخت: 2020
 • برند: کویر تایر
 • آج: EXTRA(KB۳۳)
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: H
 • کد تحمل وزن: 88

لاستیک کویر تایر مدل KB۶۰۰

 • سایز: ۱۹۵/۸۰R۱۴
 • سال ساخت: 2020
 • برند: کویر تایر
 • آج: KB۶۰۰
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: P
 • کد تحمل وزن: ۱۰۴/۱۰۶

لاستیک کویر تایر مدل KB۲۲

 • سایز: ۱۸۵/۶۵R۱۵
 • سال ساخت: 2020
 • برند: کویر تایر
 • آج: KB۲۲
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: H
 • کد تحمل وزن: 88

لاستیک کویر تایر مدل KB۸۸

 • سایز: ۱۸۵/۶۰R۱۴
 • سال ساخت: 2020
 • برند: کویر تایر
 • آج: KB88
 • محصول: ایران
 • کد سرعت: H
 • کد تحمل وزن: 86