مکسس

نمایش 1–24 از 29 نتیجه

نمایش 9 24 36

لاستیک مکسس سایز 235/60R18 مدل HPM3

6,000,000 تومان
سایز: 235/60R18 سال ساخت: 2021 برند: مکسس آج: HPM3 محصول: تایلند کد سرعت: 0 کد وزن تحمل: 0

لاستیک مکسس سایز 235/55R18 مدل HPM3

6,500,000 تومان
سایز: 235/55R18 سال ساخت: 2021 برند: مکسس آج: HPM3 محصول: تایلند کد سرعت: 0 کد وزن تحمل: 0

لاستیک مکسس سایز 265/65R17 مدل AT980

9,000,000 تومان
سایز: 265/65R17 سال ساخت: 2021 برند: مکسس آج: AT980 محصول: تایلند کد سرعت: 0 کد وزن تحمل: 0

لاستیک مکسس سایز 225/65R17 مدل HPM3

5,800,000 تومان
سایز: 225/65R17 سال ساخت: 2021 برند: مکسس آج: HPM3 محصول: تایلند کد سرعت: 0 کد وزن تحمل: 0

لاستیک مکسس سایز 225/55R17 مدل HP5

5,400,000 تومان
سایز: 225/55R17 سال ساخت: 2021 برند: مکسس آج: HP5 محصول: تایلند کد سرعت: 0 کد وزن تحمل: 0

لاستیک مکسس سایز 215/50R17 مدل HP5

4,500,000 تومان
سایز: 215/50R17 سال ساخت: 2021 برند: مکسس آج: HP5 محصول: تایلند کد سرعت: 0 کد وزن تحمل: 0

لاستیک مکسس سایز 265/70R16 مدل AT980

8,500,000 تومان
سایز: 265/70R16 سال ساخت: 2021 برند: مکسس آج: AT980 محصول: تایلند کد سرعت: 0 کد وزن تحمل: 0

لاستیک مکسس سایز 235/70R16 مدل AT980

6,500,000 تومان
سایز: 235/70R16 سال ساخت: 2021 برند: مکسس آج: AT980 محصول: تایلند کد سرعت: 0 کد وزن تحمل: 0

لاستیک مکسس سایز 245/70R16 مدل AT771

6,500,000 تومان
سایز: 245/70R16 سال ساخت: 2021 برند: مکسس آج: AT771 محصول: تایلند کد سرعت: 0 کد وزن تحمل: 0

لاستیک مکسس سایز 245/70R16 مدل AT980

6,500,000 تومان
سایز: 245/70R16 سال ساخت: 2021 برند: مکسس آج: AT980 محصول: تایلند کد سرعت: 0 کد وزن تحمل: 0

لاستیک مکسس سایز 235/60R16 مدل HPM3

4,500,000 تومان
سایز: 235/60R16 سال ساخت: 2021 برند: مکسس آج: HPM3 محصول: تایلند کد سرعت: 0 کد وزن تحمل: 0

لاستیک مکسس سایز 215/60R16 مدل MAP5

4,000,000 تومان
سایز: 215/60R16 سال ساخت: 2021 برند: مکسس آج: MAP5 محصول: تایلند کد سرعت: 0 کد وزن تحمل: 0

لاستیک مکسس سایز 225/55R16 مدل HP5

سایز: 225/55R16 سال ساخت: 2021 برند: مکسس آج: TB526S محصول: تایلند کد سرعت: 0 کد وزن تحمل: 0

لاستیک مکسس سایز 265/65/17 مدل MT764

 • سایز: 265/65R17
 • سال ساخت: ۲۰۱8
 • برند: مکسس
 • آج: MT764
 • محصول: تایوان
 • کد سرعت: Q
 • کد تحمل وزن: 117/114

لاستیک مکسس سایز 185/65/14مدل MAP۳

 • سایز: ۱۸۵/۶۵R۱۴
 • سال ساخت: ۲۰۱8
 • برند: مکسس
 • آج: MAP۳
 • محصول: تایوان
 • کد سرعت: H
 • کد تحمل وزن: 86

لاستیک مکسس سایز 215/65/16 مدل HP۵

 • سایز: ۲۱۵/۶۵R۱۶
 • سال ساخت: ۲۰۱8
 • برند: مکسس
 • آج: HP۵
 • محصول: تایوان
 • کد سرعت: V
 • کد تحمل وزن: 98

لاستیک مکسس سایز 215/60/16 مدل MA۵۱۱

 • سایز: ۲۱۵/۶۰R۱۶
 • سال ساخت: ۲۰۱8
 • برند: مکسس
 • آج: MA۵۱۱
 • محصول: تایوان
 • کد سرعت: V
 • کد تحمل وزن: 95

لاستیک مکسس سایز 195/60/14 مدل MAP۱

 • سایز: ۱۹۵/۶۰R۱۴
 • سال ساخت: ۲۰۱8
 • برند: مکسس
 • آج: MAP۱
 • محصول: تایوان
 • کد سرعت: H
 • کد تحمل وزن: 86

لاستیک مکسس سایز 185/65/14 مدل MAP۲

 • سایز: ۱۸۵/۶۵R۱۴
 • سال ساخت: ۲۰۱8
 • برند: مکسس
 • آج: MAP۲
 • محصول: تایوان
 • کد سرعت: H
 • کد تحمل وزن: 86

لاستیک مکسس سایز 175/70/13 مدل MAP۱

 • سایز: ۱۷۵/۷۰R۱۳
 • سال ساخت: ۲۰۱8
 • برند: مکسس
 • آج: MAP۱
 • محصول: تایوان
 • کد سرعت: H
 • کد تحمل وزن: 82

لاستیک مکسس سایز 175/60/13 مدل MAE۱

 • سایز: ۱۷۵/۶۰R۱۳
 • سال ساخت: ۲۰۱8
 • برند: مکسس
 • آج: MAE۱
 • محصول: تایوان
 • کد سرعت: H
 • کد تحمل وزن: 77

لاستیک مکسس سایز 175/60/13 مدل MAP۲

 • سایز: ۱۷۵/۶۰R۱۳
 • سال ساخت: ۲۰۱8
 • برند: مکسس
 • آج: MAP۲
 • محصول: تایوان
 • کد سرعت: H
 • کد تحمل وزن: 77

لاستیک مکسس سایز 165/65/13 مدل MAP۲

 • سایز: ۱۶۵/۶۵R۱۳
 • سال ساخت: ۲۰۱8
 • برند: مکسس
 • آج: MAP۲
 • محصول: تایوان
 • کد سرعت: H
 • کد تحمل وزن: 77

لاستیک مکسس سایز 165/65/13 مدل MAP۳

 • سایز: ۱۶۵/۶۵R۱۳
 • سال ساخت: ۲۰۱8
 • برند: مکسس
 • آج: MAP۳
 • محصول: تایوان
 • کد سرعت: H
 • کد تحمل وزن: 77