سومیتومو

نمایش 1–24 از 64 نتیجه

نمایش 9 24 36

لاستیک سومیتومو سایز 215/65R15 مدل HTR900

سایز: 215/65R15 سال ساخت: 2021 برند: سومیتومو آج: HTR900 محصول: ژاپن کد سرعت: 0 کد وزن تحمل: 0

لاستیک سومیتومو سایز 265/35ZR18 مدل HTRZ3 RF

سایز: 265/35R18 سال ساخت: 2021 برند: سومیتومو آج: HTRZ3 RF محصول: ژاپن کد سرعت: Y کد وزن تحمل: 97

لاستیک سومیتومو سایز 255/35R18 مدل HTRZ3 RF

سایز: 255/35R18 سال ساخت: 2021 برند: سومیتومو آج: HTRZ3 RF محصول: ژاپن کد سرعت: Y کد وزن تحمل: 94

لاستیک سومیتومو سایز 245/60R18 مدل HTR ENHANCE

سایز: 245/60R18 سال ساخت: 2021 برند: سومیتومو آج: HTR ENHANCE محصول: تایلند کد سرعت: T کد وزن تحمل: 105

لاستیک سومیتومو سایز 245/45R18 مدل HTR ENHANCE

سایز: 245/45R18 سال ساخت: 2021 برند: سومیتومو آج: HTR ENHANCE محصول: تایلند کد سرعت: W کد وزن تحمل: 96

لاستیک سومیتومو سایز 245/40R18 مدل HTRZ3 RF

سایز: 245/40R18 سال ساخت: 2021 برند: سومیتومو آج: HTRZ3 RF محصول: ژاپن کد سرعت: Y کد وزن تحمل: 97

لاستیک سومیتومو سایز 235/60R18 مدل HTR ENHANCE

سایز: 235/60R18 سال ساخت: 2021 برند: سومیتومو آج: HTR ENHANCE محصول: تایلند کد سرعت: H کد وزن تحمل: 103

لاستیک سومیتومو سایز 225/40ZR18 مدل HTRZ3 RF

سایز: 225/40R18 سال ساخت: 2021 برند: سومیتومو آج: HTRZ3 RF محصول: ژاپن کد سرعت: Y کد وزن تحمل: 92

لاستیک سومیتومو سایز 245/65R17 مدل HTR ENHANCE

سایز: 245/65R17 سال ساخت: 2021 برند: سومیتومو آج: HTR ENHANCE محصول: تایلند کد سرعت: T کد وزن تحمل: 97

لاستیک سومیتومو سایز 225/55R17 مدل HTR ENHANCE

سایز: 225/55R17 سال ساخت: 2021 برند: سومیتومو آج: HTR ENHANCE محصول: تایلند کد سرعت: V کد وزن تحمل: 94

لاستیک سومیتومو سایز 225/55R17 مدل HTR900

سایز: 225/55R17 سال ساخت: 2021 برند: سومیتومو آج: HTR900 محصول: ژاپن کد سرعت: V کد وزن تحمل: 97

لاستیک سومیتومو سایز 225/50R17 مدل HTR900

سایز: 225/50R17 سال ساخت: 2021 برند: سومیتومو آج: HTR900 محصول: ژاپن کد سرعت: W کد وزن تحمل: 940

لاستیک سومیتومو سایز 215/60R16 مدل HTR900

سایز: 215/60R16 سال ساخت: 2021 برند: سومیتومو آج: HTR900 محصول: ژاپن کد سرعت: H کد وزن تحمل: 95

لاستیک سومیتومو سایز 205/55R16 مدل HTR900

سایز: 205/55R16 سال ساخت: 2021 برند: سومیتومو آج: HTR900 محصول: ژاپن کد سرعت: V کد وزن تحمل: 91

لاستیک سومیتومو سایز 205/65R15 مدل HTR900

سایز: 205/65R15 سال ساخت: 2021 برند: سومیتومو آج: HTR900 محصول: ژاپن کد سرعت: H کد وزن تحمل: 94

لاستیک سومیتومو سایز 195/65R15 مدل HTR900

سایز: 195/65R15 سال ساخت: 2021 برند: سومیتومو آج: HTR900 محصول: ژاپن کد سرعت: H کد وزن تحمل: 91

لاستیک سومیتومو سایز 275/35ZR19 مدل HTR Z3

سایز: 275/35R19 سال ساخت: 2021 برند: سومیتومو آج: HTR Z3 محصول: ژاپن کد سرعت: Y کد وزن تحمل: 96

لاستیک سومیتومو سایز 275/40R19 مدل HTR Z3

سایز: 275/40R19 سال ساخت: 2021 برند: سومیتومو آج: HTR Z3 محصول: ژاپن کد سرعت: Y کد وزن تحمل: 101

لاستیک سومیتومو سایز 245/40R19 مدل HTR Z3

سایز: 245/40R19 سال ساخت: 2021 برند: سومیتومو آج: HTR Z3 محصول: ژاپن کد سرعت: Y کد وزن تحمل: 98

لاستیک سومیتومو سایز 245/45R18 مدل HTR900

سایز: 245/45R18 سال ساخت: 2021 برند: سومیتومو آج: HTR900 محصول: ژاپن کد سرعت: W کد وزن تحمل: 100

لاستیک سومیتومو سایز 225/45R18 مدل HTR900

سایز: 225/45R18 سال ساخت: 2021 برند: سومیتومو آج: HTR900 محصول: ژاپن کد سرعت: W کد وزن تحمل: 95

لاستیک سومیتومو سایز 225/40R18 مدل HTR900

سایز: 225/40R18 سال ساخت: 2021 برند: سومیتومو آج: HTR900 محصول: ژاپن کد سرعت: W کد وزن تحمل: 92

لاستیک سومیتومو سایز 215/55R17 مدل HTR900

سایز: 215/55R17 سال ساخت: 2021 برند: سومیتومو آج: HTR900 محصول: ژاپن کد سرعت: V کد وزن تحمل: 94

لاستیک سومیتومو سایز 225/45R17 مدل HTR900

سایز: 225/45R17 سال ساخت: 2021 برند: سومیتومو آج: HTR900 محصول: ژاپن کد سرعت: W کد وزن تحمل: 97