یزد تایر

نمایش 1–24 از 48 نتیجه

نمایش 9 24 36

لاستیک یزد تایر سایز 205/60R15 مدل FUJI

سایز: 205/60R15 سال ساخت: 2021 برند: یزد تایر آج: FUJI محصول: ایران کد سرعت: 0 کد وزن تحمل: 0

لاستیک یزد تایر سایز 205/60R14 مدل FUJI

سایز: 205/60R14 سال ساخت: 2021 برند: یزد تایر آج: FUJI محصول: ایران کد سرعت: 0 کد وزن تحمل: 0

لاستیک یزد تایر سایز 6.50-14 مدل YTB300 10PR

سایز: 6.50-14 سال ساخت: 2021 برند: یزد تایر آج: YTB300 10PR محصول: ایران کد سرعت: 0 کد وزن تحمل: 0

لاستیک یزد تایر سایز 5.90-13 مدل YTB200

سایز: 5.90-13 سال ساخت: 2021 برند: یزد تایر آج: YTB200 محصول: ایران کد سرعت: 0 کد وزن تحمل: 0

لاستیک یزد تایر سایز 5.90-13 مدل YTB200

سایز: 5.90-13 سال ساخت: 2021 برند: یزد تایر آج: YTB200 محصول: ایران کد سرعت: 0 کد وزن تحمل: 0

لاستیک یزد تایر سایز 185/65R15 مدل JUPITER

سایز: 185/65R15 سال ساخت: 2021 برند: یزد تایر آج: JUPITER محصول: ایران کد سرعت: 0 کد وزن تحمل: 0

لاستیک یزد تایر سایز 205/55R16 مدل NEPTUNE

سایز: 205/55R16 سال ساخت: 2021 برند: یزد تایر آج: NEPTUNE محصول: ایران کد سرعت: V کد وزن تحمل: 94

لاستیک یزد تایر سایز 7.50-16 مدل PLUTO

سایز: 7.50-16 سال ساخت: 2021 برند: یزد تایر آج: PLUTO محصول: ایران کد سرعت: 0 کد وزن تحمل: 0

لاستیک یزد تایر سایز 165/65R13 مدل SUN

سایز: 165/65R13 سال ساخت: 2021 برند: یزد تایر آج: SUN محصول: ایران کد سرعت: T کد وزن تحمل: 77

لاستیک یزد تایر سایز 175/60R13 مدل MARS

سایز: 175/60R13 سال ساخت: 2021 برند: یزد تایر آج: MARS محصول: ایران کد سرعت: 0 کد وزن تحمل: 0

لاستیک یزد تایر سایز 165/70R13 مدل SATURN

سایز: 165/70R13 سال ساخت: 2021 برند: یزد تایر آج: SATURN محصول: ایران کد سرعت: S کد وزن تحمل: 88/86

لاستیک یزد تایر سایز 185/65R15 مدل MERCURY

سایز: 185/65R15 سال ساخت: 2021 برند: یزد تایر آج: MERCURY محصول: ایران کد سرعت: H کد وزن تحمل: 88

لاستیک یزد تایر سایز 185/65R14 مدل MERCURY

سایز: 185/65R14 سال ساخت: 2021 برند: یزد تایر آج: MERCURY محصول: ایران کد سرعت: H کد وزن تحمل: 86

لاستیک یزد تایر سایز 7.00-16 مدل YTB500

سایز: 7.00-16 سال ساخت: 2021 برند: یزد تایر آج: YTB500 محصول: ایران کد سرعت: 0 کد وزن تحمل: 0

لاستیک یزد تایر سایز 195/65R15 مدل URANUS

سایز: 195/65R15 سال ساخت: 2021 برند: یزد تایر آج: URANUS محصول: ایران کد سرعت: 0 کد وزن تحمل: 0

لاستیک یزد تایر سایز 185/65R15 مدل URANUS

سایز: 185/65R15 سال ساخت: 2021 برند: یزد تایر آج: URANUS محصول: ایران کد سرعت: H کد وزن تحمل: 88

لاستیک یزد تایر سایز 205/60R14 مدل MERCURY

سایز: 205/60R14 سال ساخت: 2021 برند: یزد تایر آج: MERCURY محصول: ایران کد سرعت: H کد وزن تحمل: 88

لاستیک یزد تایر سایز 195/80R14 مدل SOLAR

سایز: 195/80R14 سال ساخت: 2021 برند: یزد تایر آج: SOLAR محصول: ایران کد سرعت: R کد وزن تحمل: 104/106

لاستیک یزد تایر سایز 185/65R14 مدل URANUS

سایز: 185/65R14 سال ساخت: 2021 برند: یزد تایر آج: URANUS محصول: ایران کد سرعت: H کد وزن تحمل: 86

لاستیک یزد تایر سایز 175/70R13 مدل VENUS

سایز: 175/70R13 سال ساخت: 2021 برند: یزد تایر آج: VENUS محصول: ایران کد سرعت: T کد وزن تحمل: 82

لاستیک یزد تایر سایز 175/60R13 مدل URANUS

سایز: 175/60R13 سال ساخت: 2021 برند: یزد تایر آج: URANUS محصول: ایران کد سرعت: T کد وزن تحمل: 82

لاستیک یزد تایر سایز 165/65R13 مدل VENUS

سایز: 165/65R13 سال ساخت: 2021 برند: یزد تایر آج: VENUS محصول: ایران کد سرعت: H کد وزن تحمل: 77

لاستیک یزد تایر سایز 7.00-16 مدل PLUTO

سایز: 7.00-16 سال ساخت: 2021 برند: یزد تایر آج: PLUTO محصول: ایران کد سرعت: 0 کد وزن تحمل: 0

لاستیک یزد تایر سایز 7.50-16 مدل PLUTO

سایز: 7.50-16 سال ساخت: 2021 برند: یزد تایر آج: PLUTO محصول: ایران کد سرعت: 0 کد وزن تحمل: 0